Brandverzekering en woonkrediet

Woonkrediet en brandverzekering verplicht samen te nemen ?

Een bankier die u een woonkrediet of hypothecaire lening voorstelt, zal vaak als voorwaarde stellen dat er via hem ook een brandverzekering voor de woning wordt afgesloten. Louter wettelijk is dit verboden; maar men hanteert middeltjes waardoor dit wel kan. Zo zal u doorgaans een gunstig krediet worden voorgesteld als u de brandverzekering bij dezelfde bank neemt. Dergelijke kortingen worden “voorwaardelijke kortingen” genoemd. Zo kan je korting krijgen als je bijvoorbeeld de brandverzekering bij dezelfde bank neemt; maar ook een schuldsaldoverzekering wordt dikwijls voorgesteld en een loondomiciliëring.

Brandverzekering en woonkrediet samen nemen: interessant ?

Je rekent best uit of het wel interessant genoeg is om je woonkrediet en je brandverzekering (en eventueel nog andere verzekeringen) bij dezelfde bankier te nemen. Dit kan je doen door te bekijken hoeveel je korting bedraagt. Weegt de goedkopere hypothecaire lening op tegen een misschien duurdere brandverzekering ? Bedenk dat, wanneer je een brandverzekering neemt bij een bankier, je kortingen zullen vervallen als je overstapt naar een (goedkopere) verzekeraar.

Veranderen van brandverzekering: korting kwijt

Een brandverzekering kan je jaarlijks opzeggen. Een hypothecair krediet wordt doorgaans afgesloten voor meerdere jaren met een optie dat tien jaar lang hetzelfde bedrag wordt afbetaald. Wie rekent dat hij een gunstig hypothecair krediet kan afsluiten (dat tien jaar geldig is) gekoppeld aan een brandverzekering die na één jaar wordt opgezegd; is er aan voor zijn moeite. Meer en meer gaan de banken formeel om met die voorwaardelijke kortingen. Zeg je na één jaar de brandverzekering op, dan zal die extra korting op je woonkrediet ook komen te vervallen. Een rondvraag bij de banken leert dat er vroeger minder nauwkeurig naar die voorwaarden gekeken werd. Je kon dan met een beetje geluk je korting behouden en je brandverzekering door een goedkopere verzekeraar laten overnemen. Momenteel past men de clausule van de voorwaardelijke korting effectief toe bij de meeste grootbanken zoals BNP Paribas Fortis, ING, Dexia, KBC,…

Een goedkope brandverzekering kan duur uitvallen

Een situatieschets leert dat een brandverzekering vrij duur kan uitvallen als men uitsluitend kijkt naar de korting die men bij het woonkrediet krijgt. Zo kan je dus wel een goedkoper tarief krijgen voor je hypothecaire lening, maar de verplichtingen die aan dat goedkoop tarief verbonden zijn, kunnen dermate hoog zijn dat goedkoop wel eens duur zou kunnen uitvallen. Een berekening heeft geleerd dat het goedkopere tarief voor de lening gekoppeld aan een reeks verplichtingen na verloop van de lening uiteindelijk een pak duurder uit kwam dan wanneer men zou geleend hebben zonder voorwaarden.

Tags: , , , , , , , , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.