Wat te doen met je familiale verzekering als je schade hebt ?

Welke schade wordt door je familiale verzekering gedekt ?

Een familiale verzekering dekt de schade die jijzelf of iemand uit je gezin of één van je huisdieren aan derden veroorzaakt.  Een familiale verzekering zal dus niet jouw eigen schade die je op één of andere manier hebt opgelopen verzekeren.  Er zal wel een tussenkomst zijn als iemand uit jouw gezin (je huisdieren inbegrepen) schade toebrengt aan iemand buiten het gezin.  Voorwaarde is wel dat deze schade opgelopen wordt binnen de privésfeer.  De dekking is wereldwijd; en ook geldig voor huispersoneel of bijvoorbeeld de babysit.  Een familiale verzekering wordt ook soms een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) genoemd.

Wat met je familiale verzekering als je schade hebt ?

Als iemand uit het gezin of één van je huisdieren (paarden vormen hierop een uitzondering !) schade heeft berokkend aan iemand anders; dan moet je deze uiteraard aangeven aan de verzekeraar.  De meeste verzekeringsmaatschappijen beschikken hiervoor over een aangifteformulier.

In zo’n aangifteformulier moet je je eigen gegevens opgeven alsook de gegevens van de persoon uit je gezin (of het huisdier) door wie de schade werd veroorzaakt.  Ook de gegevens van de persoon of de personen die slachtoffer werden moeten opgegeven worden.  Er wordt naar een beschrijving gevraagd van wat er zich heeft voorgedaan.  Ook zal men informeren of de politie een proces verbaal heeft opgemaakt en of er getuigen waren van het ongeval.

Het is belangrijk om te weten dat je best zelf niets regelt alvorens de verzekering de zaken heeft onderzocht.  Misschien ben je wel helemaal niet verantwoordelijk voor de aangerichte schade.  Toch de schade reeds betalen, zou kunnen gezien worden als een schuldbekentenis.  Als je een aangifte hebt gedaan, zal de verzekeraar een expert aanstellen die zal oordelen of je inderdaad burgerlijk aansprakelijk was en of het bedrag van de schade relevant is.

Concrete voorbeelden van schadegevallen binnen de familiale verzekering

De meest aangegeven vormen van schade waarbij de familiale verzekering tussenkomt.

  • u breekt per ongeluk de bril van iemand (let op; bij kinderen die de bril van een ander kind stuk maken op school geldt een aparte regeling).
  • u beschadigt een toestel van iemand anders (op voorwaarde dat dit toestel niet werd uitgeleend).
  • u veroorzaakt een ongeval als voetganger of als fietser (als automobilist is uw autoverzekering bevoegd).
  • uw kind beschadigt een voertuig van iemand anders.
  • u voert werken uit aan uw woning en brengt hierdoor schade toe aan de buren.
  • uw kind veroorzaakt schade bij iemand anders thuis.
  • uw huisdier veroorzaakt een ongeval of verwondt een andere persoon of een ander dier.

Deze lijst is uiteraard niet limitatief en kan met vele andere voorbeelden worden aangevuld.

Tags: , , , , , , , ,

Relative artikelen

B2B infos

Comments are closed.